رنگین کمون...

گاهی در میان تپش های تند زندگی یک نام معجزه می کند...

شعر

                             { به نام خدای مهربان }

آ ن روز ...

می دانم این را عاقبت

 یک روز غوغا می شود

عدل و امید و دوستی

چون گل شکوفا می شود                         برخاک خشک سینه ها 

                                                                         پیغام باران می رسد

                                                                         بر کام سر دانه ها

                                                                       بوی بهاران می رسد

ان روز فریاد همه

الله اکبر می شود

نخل امید بی کسان

پر شا خه پر بر میشود                                   از کعبه بانگی اشنا

                                                                      تا اسمان ها می رسد

                                                                       از ریشه میمیرد ستم

                                                                       دور پلیدان می رود

مهدی می اید بعد از او

دنیا دگرگون می شود                                      

سنگ دل سنگین دلان

آن روز پر خون میشود                                                              

  
نویسنده : پریسا ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۱۸
تگ ها :