سنجاقک ها

بار خود را بستم ، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون 

دلم از غربت سنجاقک پر.

من به مهمانی دنیا رفتم‌: 

من به دشت اندوه‌، 

من به باغ عرفان‌، 

من به ایوان چراغانی دانش رفتم‌.

/ 0 نظر / 5 بازدید