مدرسه

                                     ((به نام او ))                 

سلام دوستای خوبم 07.gif07.gif                  

خوبيد ؟ خوشيد ؟ سلامتيد ؟ 13.gif

اين گل کوچولو برای شما 03.gif  16_14_23.gif

فردا قراره توی مدرسمون نمايش اجرا کنيم 04.gifهمه ی گروه ها .

 بعضی از بچه ها سرگروه هستند و از زيرگروه ها سوال می پرسند

منم سرگروه هستم 30.gif09.gifبرای همين بايد به زير گروهام می گفتم

که برای نمايش فردا وسايل بيارن ولی نمی دونستم فردا ميخوايم

 نمايش اجرا کنيم17.gifبرای همين بهشون نگفتم . 02.gifمن برای

نمايش می خوام گزارش فوتبال بنويسم 01.gif و برم و بخونم 

توپ هم ميخوايم نمی دونم کی  توپ مياره 15.gifشماره ی

يکی از دوستامو داشتم زنگ زدم بهش و گفت من هم نميتونم

بيارم 33.gif. حالامنم نمی دونم چيکار کنم 20.gifخداکنه فردا نمايش

بازی نکنيم .

 فردا ميخوايم به جای زنگ نقاشی کاردستی درست کنيم .

36_1_33.gif04.gif03.gif01.gif09.gif35.gif30.gif13.gif22.gif04.gif36_1_33.gif
 
فردا ميخوايم يه اردک کوچولو درست کنيم 13.gif03.gif
 
با کاغذ رنگی ، مقوا 
 
ادم ياد بچه های کودکستانی می افته 29.gif
 
شما کودکستانی بودين چی درست ميکرديد ؟؟18.gif
 
36_3_17.gif36_3_17.gif36_3_17.gif

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
ابجی

سلام عسلم امیدوارم نمایشت رو به خوبی اجرا کنی ولی یادت باشه وقتی سر گروه میشی همه کار ها رو خوب انجام بدی

دوست جون