با رنگین کمان همدل شو !

با چکامه ی چلچله هم !

هرآنچه پیرامون توست میتواند زیبایی باشد.

ازمیان این مه غلیظ

راهی ست که به رنگین کمان ختم میشود !

/ 0 نظر / 21 بازدید