سنگ باش

سنگ باش ..... 

برای اینکه آسیبی نبینی... 

برای اینکه ناراحت نشوی...

برای اینکه بیهوده خوشحال نشوی...

برای اینکه نترسی... نگران نشوی...

سنگ باش...

تا غصه نخوری.... تا چیزی دوست نداشته باشی...

تا آزویی نداشته باشی...

سنگ باش...

تا غصه ی آرزوهای از دست رفته ات را نخوری...

سنگ باش ...

تا نشنوی... نبینی... نفهمی..

سنگ باش ... آنوقت... به راحتی ، میتوانی زندگی کنی...!

/ 0 نظر / 25 بازدید