مرا به آنجا ببر که آسمانش پر از پرنده ست ...

آنجا که درختانش تنها لانه ی پرنده هاست ...

مرا به جایی ببر که آدمیزادی نمی جنبد ..

آنجا که صدای آدمیزادی را نمیشونی ... و تنها صدای پرندگان ...

مهربانی و محبت  می بخشد !

مرا به آنجا ببر.. آنجا برای من بهتر است .

/ 0 نظر / 20 بازدید