باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه‌،

باغ ما نقطه برخورد نگاه و

قفس و آینه بود.

پ ن : در حال سبز شدن ....

/ 2 نظر / 34 بازدید
پرنیان

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]سلام پریسا جون وب خیلی قشنگی داری