فرشته ی امید

به ستاره ها نگاه کن که شب راشکسته اند.

بی تو شب من شبی بی ستاره است.

آقتاب راببین که غول تاریکی ازبرابرش میگریزد.

بی تو، روزمن آفتاب ندارد.

چمنزار رابنگر.لاله رانگاه کن.به زمزمه جویبار گوش فرادار.

بی تو دنیای من ازچمن و لاله و زمزمه خالیست.

بی تو من هیچم.

اگر میخواهی من بمانم اگرمیخواهی نمیرم _

هرگز نمیر مادر!

"روزت مبارک...

/ 0 نظر / 30 بازدید