با کفشمون !!

اگه یک میلیون پول داشته باشین چیکار میکنین؟

- کامپیوتر میخرم.

مگه کامپیوتر ندارید؟

- چرا .

پس چرا دوباره میخری؟

- موس میخرم.

مگه کامپیوترتون موس نداره ؟

- نه

پس چه طوری با کامپیوترتون کار میکنید؟

سپهر ( داداش کوچیکه که چهار سالشه ) : با کفشمون !!خنثیقلب

/ 0 نظر / 25 بازدید