اين داستان را از خودم گفتم :

                     12_1_10v.gif((به نام خدایی که رنگین کمون را آفرید ))    12_1_10v.gif

سلام ! سلام ! 11_1_126.gif                                                    

 4467yn9.gifزمستون خوش میگذره؟باسرما چیکار میکنین؟                               

  چه خبر ؟ بادرسها ؟؟؟؟26.gif
     
میخوام یه داستان از خودم بنویسم 09.gif
                               
خوب از کجا شروع کنم ؟؟؟؟39.gif
 
  آهان ..................05.gif
    یکی بود یکی نبود .04.gif
 چهارمین روز زمستان من خیلی خوشحال بودم21.gif چون خیلی برف
 امده بود 05.gif.برای همین به مامان گفتم مامان لباسهای زمستانی
من کجاست ؟ 39.gifمامان گقت توی کمد ! من زود رفتم شال و کلاه کردم
بعد رفتم توی حیاط و کلی برف بازی کردم .همینطور که برف جمع میکردم
 تا ادم برفی درست کنم یهو لای برفها ،یک کبوتر کوچولو را دیدم که از
سرما یخ زده بود .  پرهایش زخمی بود20.gif ،سریع گرفتمش و اوردمش
توی اتاق 01.gif. به مامانم گفتم  مامان به سارا بگو یک پارچه ی تمیز بیاره
 تامن پرهای این گنجشک را ببندم بعد گذاشتمش کنار بخاری تا گرمش
بشه ! و زخمهایش هم خوب بشه. مامان سارا را صدا زد سارا بعد از
 چند ثانیه یه پارچه اورد بعد پرهای گنجشک رو ناز کرد گنجشک
که گرم شد چشمهایش را باز کرد .و من به مامان گفتم مامان گنجشک
چشماشو باز کرده 05.gifمامانم زود امد و گفت پس حالا که چشمهایش رو
باز کرده باید برایش یه لانه درست کنیم چون توی این هوای سرد
نمیتوانیم همینطوری بزاریم بره  چون ممکن است دوباره یخ بزند و سرما
 بخوره.   من تند رفتم بیرون چند تا تکه چوب و کاه اوردم و با مامانم
یه لونه ی خوشگل درست کردیم  بعد گنجشک رو توی اون  گذاشتم 
 و مادرم به من گفت افرین دخترم 41.gifتو بااین کارت  هم پرنده را خوشحال
 کردی هم خدا رو .04.gif
 
               16_8_3.gif16_8_3.gif16_8_3.gif16_8_3.gif16_8_3.gif
/ 5 نظر / 4 بازدید
محيا خنگول !

سلام!! چه داستان قشنگی بود !!! خيلی ناز بود !! دوست داشتی بيا پيشم!!

حامد

سلام عيد غدير مبارک به تو و پرنده کوچولو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپم

محدثه روحي نژاد

داستانت را خوندم خيلي قشنگ بود، درضمن عيد غدير خم مبارك باد. محدثه ومهديس

تنهام

زيبا بود . موفق باشی کوچولو .