16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif16_4_20.gif
 
                                  16_4_17.gif   به نام ایزد منان  16_4_17.gif    
 
                      سلام !
 
                   سلامی به سردی هوا و  گرمای بخاری ها !!!!48.gif
 
                              سلام به دوستای خوب و مهربونم 08.gif
 
                                              حاتون خوبه ؟
 
                               درس هاتون رو خوب میخونین ؟؟    
                  یه درس جدید گرفتیم که شعره 15.gif  
                                        من خیلی از این شعرخوشم میاد
             
                   خیلی قشنگه !!!26.gif
                                   49.gif    امیدوارم شما هم م خوشتون بیاد   49.gif       
              
             16_15_12.gif 16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif16_15_12.gif
 
                                           16_15_4.gif دو کاج   16_15_4.gif   
          در کنار خطوط سیم پیام                          خارج از ده دوکاج روییدندند
          سالیان دراز رهگذران                                ان دو را چون دو دوست میدند
         روزی از روزهای پاییزی                              زیر رگبار و تازیانه باد   
        یکی از کاج ها به خود لرزید                        خم شد و روی دیگری افتاد
       گفت ای اشنا ببخ مرا!                                خوب در حال من تامل کن
      ریشه هایم زخاک بیرون است                     چند روزی مرا تحمل کن
      کاج همسایه گفت با تندی                          مردم ازار از تو بیزارم
      دور شو دست از سرم بردار                       من کجا طاقا تو را دارم
     بینوا را سپس تکانی داد                             یاربی رحم و بی محبت او
    سیم ها پاره گشت و کاج افتاد                   بر زمین نقش بست قامت او
  مرکز ارتباط دید ان روز                                  انتقتال پیام ممکن نیست !
 گشت عازم گروه پی جویی                           تا ببیند عیب کار از چیست ؟
 سیم بانان پس از مرمت سیم                        راه تکرار بر خطر بستند
 یعنی ان کاج سنگ دل را نیز                        با تبر تکه تکه بشکستند
                                    3zhhy8n.gif
 
            
/ 5 نظر / 2 بازدید

لطفا هرجا شعر می نويسيد اسم شاعر يادتون نره

آ‌ره خيلی نازه و غمگين

نسرین

وبلاگ قشنگی داری منو یاد دوران دبستان انداخت[لبخند]