کامواها

هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد

هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت...

کامواهای باقی مونده بعد از بافت 28 تیکه از چهل تکه !

/ 1 نظر / 32 بازدید
فاطمه

ای جانم چه زیبا.. چه وب خوش اب و رنگی