درمیان دو درخت گل یاس ...

گل فروشی گل هایش را می کرد حراج‌.

در میان دو درخت گل یاس ،

شاعری تابی می بست‌.

پسری سنگ به دیوار دبستان می زد،

و بزی از «خزر» نقشه جغرافی ،

آب می خورد.

پ ن : هفت سین بازیافتی به مرحله دوم جشنواره بازیافت راه پیدا می کند خیال باطل

/ 0 نظر / 33 بازدید