آی شبنم . شبنم

خواهم آمد ، گل یاسی به گدا خواهم داد.

زن زیبای جذامی را ، گوشواره ای دیگر خواهم بخشید.

کور را خواهم گفت : چه تماشا دارد باغ‌!

دوره گردی خواهم شد ، کوچه ها را خواهم گشت .

جار خواهم زد: آی شبنم ، شبنم ، شبنم‌.

رهگذاری خواهد گفت : راستی را ، شب تاریکی است‌،

کهکشانی خواهم دادش .

روی پل دخترکی بی پاست ، دب آکبر را بر گردن او

خواهم آویخت‌.

هر چه دشنام ، از لب ها خواهم بر چید.

هر چه دیوار ، از جا خواهم برکند.

رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند!

ابر را ، پاره خواهم کرد.

من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق،

سایه ها را با آب ، شاخه ها را با باد.

پ ن : استقبال از نوروز به تخم مرغ های رنگی ...قلب

/ 4 نظر / 37 بازدید
امید

سلام همه لرزش دست و دلم از این بود که عشق پناهی گردد پروازی نه گریزگاهی گردد ای عشق ای عشق چهره ابی ات پیدا نیست .... [گل]

الهه

چقده تخم مرغ رنگی.. :)))